Учители

Нашите врагове за нашите най-големи учители

Учителят и дървото се познават по плодовете. Украинска

За да бъдеш добър преподавател, необходимо е да обичаш това, което преподаваш, и тези, на които преподаваш. В. О. Ключевски

Първо се научи, после учи. Латинска

Думата е дадена на преподавателите не за да приспиват своята мисъл, а за

да събуждат чуждата. B. О. Ключевск

Светлината на лампата е от маслото, знанията на ученика — от учителя. Монголска

Задачата на учителя е да отваря вратите, а не да пробутва през тях учениците.

Учителят трябва да бъде търпелив като вол, добър като агне и телесно здрав като битолски просяк. Хр. Ботев

Няма пари, с които бихме могли да оценим добрия учител. М. Лутер

Лошият учител поднася истината, добрият учи да я намират. A. Дистервег

Учител, който обучава, без да е вдъхнал у учениците си желание да учат, кове студено желязо. X ман

Да повтаряш думите на своя учител още не значи, че си негов последовател. Д. И. Писарев

И какао да даваш на кравата, няма да издоиш шоколад. Ст. Лец

Който не слуша учителя си, ще плаче с кървави сълзи. Азърбаиджанска

Обидите на учителя са по-добри от ласките на бащата. Персииска

Почитай учителя си като родителя си. Руска

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.