Ученици

Ученик

Ученикът, който се учи без желание, е като птица без криле. Саади

.. .всеки ученик, който работи в своята област, трябва да знае повече, отколкото знае в тази област неговият учител. Кой ще учи учителя, ако не неговият ученик. П. Л. Капица

Много съм научил от своите учители, още повече — от своите другари, но най-много – от своите ученици. ТАЛМУДА

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.