Учени

Царя почитат само в неговата страна, учения — навсякъде. Древноиндипска

От десет хиляди професии най-високата е професията на учения. Китайска

Един ден на учения е по-полезен от целия живот на невежия. Арабска

Учен без дела е като облак без дъжд. Арабска

От добрия човек ще остане добро име, от учения — писмена.

Украса на планината са дърветата, украса на държавата — учените. Монголска

Истинският учен винаги ще бъде просто човек и човечество го с уважение

ще му се поклони. А. Херцеи

Книжната ученост е украшение, а не основа. Монтен

Новакът приема тъмното за дълбоко, дивото за мощно, неопределеното за безкрайно, безсмисленото за свръхчувствено. Шилер

По-голямата ученост не означава по-голяма мъдрост. Монтен

Някои учени приличат на касиери в банка: държат в себе си ключове от грамадни богатства, но тези богатства не им принадлежат. К. Бьорне

 

Книжната ученост е украшение, а не основа. Монтен

Новакът приема тъмното за дълбоко, дивото за мощно, неопределеното за безкрайно, безсмисленото за свръхчувствено. Шилер

По-голямата ученост не означава по-голяма мъдрост. Монтен

Някои учени приличат на касиери в банка: държат в себе си ключове от грамадни богатства, но тези богатства не им принадлежат. К. Бьорне

С истински учените хора става същото, както и с пшеничните класове: докато са празни, гордо и високо издигат глава; когато се наливат и пълнят със зърно, започват скромно да свеждат глава. Монтен

Главното задължение на учения не е в това да доказва непогрешимостта на своите мнения, а в това да бъде винаги готов да се откаже от всяко гледище, което е недоказано от всеки опит. К. А. Тимирязев

Да бъдеш учен още не значи да бъдеш непременно умен. Енгелс

Всяка година могат да се появяват генерали, но не и учени. Р. Бертон

В думата „учен“ се заключава само понятието за това, че много са го учили, но това още не значи, че много е научил. Г. Лихтенберг

Ученият глупак пише своята безсмислица с по-добър стил, отколкото неученият, но от това тя не престава да бъде безсмислица. Франклин

Често някои хора стават учени точно така, както други — войници, само заради това, че не са годни за друга работа. Г. Лихтенберг

С учен, който се стреми към истината, а в същото време се срамува от лошото си облекло и храна, не заслужава да се разсъждава. Конфуцип

Попитали един човек: „На какво прилича учен, който бездействува?“ Отговорът

бил: ,.На пчела, която не дава мед“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.