Училище

Възпитание и само възпитание — ето целта на училището. Песталоци

След хляба най-важното за народа е училището. Ж. Д антон

Университетът трябва да бъде място за светлина, свобода и учение. Б. Д израел и

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.