Практика

И теорията става материална сила, щом овладее масите. Маркс

Наука без дела е мъртва. Ф. Беякън

Практиката винаги трябва да бъде изградена на добра теория. Леонардо Да Винчи

Суха е, приятелю, теорията, но вечнозелено е дървото на живота. Гьоте

За да се приложи на практика мисълта, извлечена от книга, понякога е нужна не по-малка изобретателност от тази на автора. Стендал

Науката има две главни и основни цели: да предвижда и да бъде полезна. Д. П. Менделеев

Науката е не само знание, но и съзнание, т. е. умение да се използува знанието, както трябва. В. О. Ключевски

Животът поставя цели на науката: науката осветява пътя на живота. Ст. Михлиловски

 


 

Онзи, който се води от правилото да проверява делото с мисъл, а мисълта с дело, той не може да греши, а ако сгреши, то скоро ще намери правилния път. Гьоте

Общественият живот е живот, практически по същество. Всичко тайнствено, всичко онова, което води теорията към мистицизъм, намира рационално решение в човешката практика и в разбирането на тази практика. Маркс

Значението на науката, прилагана в произвеждането на блага, расте всеки ден. В бъдеще най-богат народ, а следователно и най-мъдър ще бъде онзи, който ще вложи най-много знания в труда. Е. Лавеле

Работникът ще стане действително разумна творческа сила чак като усвои

главните завоевания на науката. К. А. Тимирязев

Науката не е вълшебен рог на изобилието, а само средство за преобразуване на света в ръцете на хората. Дж. Бернал

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.