Опит и факти

Опитът е единственият извор на човешкото познание. Клод Бернар

Един факт оспорва авторитета на сто философи. А. Грюн

Теорията е пълководец, експериментите – войници. Леонардо Да Винчи

Там, гдето свидетелствуват фактите, защо са необходими думи? Цицерон

Нищо не съдействува на дейността така, както методът. Стърфил

Опитът е дете на мисълта, а мисълта е дете на действието. Ние не можем

да изучим хората от книги. Б. Дизраели

Глупаво и фатално е да игнорираме фактите, които не са по вкуса ни. Дж. Тиндал

Хубавите теории често биват убивани от малките грозни факти. Томас Хъксли

Наблюдението събира това, което му предлага природата, а опитът взема

от природата онова, което иска. И. П. Павлов

Съществува само един заместител на въображението — опитът. Дж. Берджес

Човек живее 75% със своята фантазия и само 25 % с фактите – това е неговата сила и слабост. Е. М. Ре Марк

 


Опитът е единственият извод на истина. Само той може да ни научи на нещо ново. А. Поанкаре

Фактът ще бъде винаги гол дори ако го облекат по последна мода. Ст. Лец

Не натрупвай словесни пластири над дупките на опита. В. Я. Александров

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.