Наука и теория

Невежите презират науката, простите и необразовани хора се възхищават от нея, а мъдреците я използуват за своите цели. Ф Бепкън

Науката е като земята: можеш да притежаваш само малко от нея. Волтер

В науката няма царски път и изгледи да достигнат светлите й върхове имат само онези, които не се плашат от умората при изкачването на стръмните й пътеки. Маркс

Трудни науки няма, има само трудни изложения. Херцен

Според някои учени наука е губене на време, тъй като светът прекалено странен за да бъди опознат.

На входа на науката, да се постави следното изискване:

„Тук трябва да се остави всяко подозрение, тук трябва да умре всякаква низост.“ Маркс

Колкото и форми на държавно управление да има, в науката винаги е имало и ще има само една — формата на свободата. Ф. Бепкън

Науката е бездна, по-дълбока от океана. Монтескьо

Там, където преди са били границите на науката, сега е нейният център. Г. Лихтенберг

Чудесата на съвременната наука далеч превъзхождат чудесата на древната митология. Емерсон

Науката хляб не проси, а сама хляб дава. Руска

Науката е светилник на ума. Азърбайджанска

Приятелят на науката е вечно жив и след смъртта си, а невежата е мъртъв, макар и да ходи по земята и да се числи към живите — толкова е нищожен той. Арабска

В науката няма къси пътища. Японска

Целта на научното мислене е да види общото в частното и вечното в преходното. А. Уаптхед

Стремейки се да изучи безкрайното, науката сама става безкрайна. Д. И. Менделеев

Всеки голям успех в науката има за свой източник голяма дързост на въображението. Лж Дюи

Пророкуването на чудеса прилича на приказка. Но научното пророчество е факт. Ленин

 


Пределите на науката приличат на хоризонт: колкото по-бързо се приближаваме

до тях, толкова повече се отдалечават. П. Буаст

Науката става толкова по-плодотворна, колкото по-достъпна става за по-голям брой умове. Ламене

Науката съвсем не е егоистично удоволствие. Тези щастливци, които могат

да се отдадат на научни задачи, сами трябва да отдават своите знания

в служба на човечеството. Маркс

Науката е организирано знание. X. Спенсер

Ще дойде време, когато достиженията на науката ще надминат силата на въображенето. Жул Верн

Науката е непогрешима; но учените се заблуждават винаги. Анатол Франс

… в голямата наука големи успехи може да постигне само дълбоко надарен,

творчески отнасящ се към работата си човек. П. Л. Капица

Наука без съвест е проституиране на душата. Рабле


Между богатството и науката съществува ненавист и тази ненавист е непримирима. Фонтеиел

Първите понятия, с които започва която и да е наука, трябва да бъдат ясни и възможно най-малко на брой. Н. И. Лобачевски

Задачата на науката се състои в това — видимото, изпъкващото на повърхността

на явленията движение да се сведе до действително вътрешно движение. Ма Ркс

Науката се движи напред пропорционално на масата знания, унаследени

от нея от предходното поколение, следователно при най-обикновени условия

тя също расте в геометрична прогресия. Енгелс

Аз непоколебимо вярвам, че науката и мирът ще възтържествуват над невежеството

и войната, че народите ще се споразумеят не за целите на унищожението,  за целите на изграждането и че бъдещето принадлежи на нези, които направят повече за страдащото човечество. Луи Пастьор

Почти всяка цел на науката се постига по околни пътища. Правият път

до нея става ясен чак тогава, когато тя е вече постигната. М. Сеченов

Пийте от изворите на науката, пийте от изворите на изкуството. Тогава ще бъдете и умствено, и морално такива хора, каквито изисква днес животът. Тогава ще изпитате и една от най-хубавите и най-истинските радости и ще станете борци на новия строй, каквито изисква днешното време. 3 . Иеиедли

95% от оригиналните научни работи принадлежат на по-малко от 5%

от професионалните учени, но по-голямата част от тях въобще не би била

написана, ако останалите 95% учени не са съдействували за създаването

на общо достатъчно високо ниво на науката. Норберт Вннер

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.