Възпитание

Всеки човек има две възпитания: едно, което получава от другите, и друго, по-важно, което той сам си дава. Е. Ги бон

Възпитанието е израз на уважение към другите, а уважението онова на цивилизацията и сътрудничеството.

Целта, която трябва да имаме при възпитанието на младите хора, е образованието

на сърцето, разума и ума. Ж-ж. Русо

В лошо възпитания човек смелостта се превръща в грубост, учеността – в педантизъм, остроумието – в палячовщина, простотата — в недодяланост, добродушието – в ласкателство. Джон лок

Поколенията се преобразуват и стават по-добри чрез възпитанието. За да имаме ново, по-съвършено общество, трябва да възпитаваме нови, по-добри хора. Л. Дени

Нравственото възпитание е крепостта на всяка държава. Фенелон (за това България е на това дередже)

Възпитанието е наука, която научава нашите деца да живеят без нас. Е. Легуве

Първата и последна длъжност на един народ е да възпитава децата си. Е. Ренан

Благополучието или нещастието на всеки народ зависи от това, как е изградено

обучението и възпитанието на децата. Г. ЗАРДАБИ

Доброто възпитание е най-доброто наследство. АЗЪРБАЯ ДЖАНСКА

От всички плодове най-добрите носи доброто възпитание. Козма Прутков

Възпитанието не е нищо друго освен системно и последователно развитие. Г. Леви

Природата и възпитанието си приличат. Защото възпитанието наистина преобразува

човека, но чрез това преобразуване то създава една нова природа. Демокрит

Възпитанието има приоритет пред образованието. Човек се създава от възпитанието. Възпитанието е лозовият лист на ума. Гръцка пословица

Коя е първата част на политиката? – Възпитанието. Втората? – Възпитанието. Третата? – Пак възпитанието.

Възпитанието е хляб за душата.

Комунистическото възпитание съвсем не е социална надстройка, както мислехме

по-рано. То е производителна сила на обществото. И. А. ЕФРЕМОВ

Не е важно знанието, важно е възпитанието. Японска

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.