Наука

Възпитание

Всеки човек има две възпитания: едно, което получава от другите, и друго, по-важно, което той сам си дава. Е. Ги бон

Възпитанието е израз на уважение към другите, а уважението онова на цивилизацията и сътрудничеството.

Целта, която трябва да имаме при възпитанието на младите хора, е образованието

на сърцето, разума и ума. Ж-ж. Русо

В лошо възпитания човек смелостта се превръща в грубост, учеността – в педантизъм, остроумието – в палячовщина, простотата — в недодяланост, добродушието – в ласкателство. Джон лок

Поколенията се преобразуват и стават по-добри чрез възпитанието. За да имаме ново, по-съвършено общество, трябва да възпитаваме нови, по-добри хора. Л. Дени

Нравственото възпитание е крепостта на всяка държава. Фенелон (за това България е на това дередже)

Възпитанието е наука, която научава нашите деца да живеят без нас. Виж още

Наука и теория

Невежите презират науката, простите и необразовани хора се възхищават от нея, а мъдреците я използуват за своите цели. Ф Бепкън

Науката е като земята: можеш да притежаваш само малко от нея. Волтер

В науката няма царски път и изгледи да достигнат светлите й върхове имат само онези, които не се плашат от умората при изкачването на стръмните й пътеки. Маркс

Трудни науки няма, има само трудни изложения. Херцен

Според някои учени наука е губене на време, тъй като светът прекалено странен за да бъди опознат.

На входа на науката, да се постави следното изискване:

„Тук трябва да се остави всяко подозрение, тук трябва да умре всякаква низост.“ Маркс

Колкото и форми на държавно управление да има, в науката винаги е имало и ще има само една — формата на свободата. Виж още

Ученици

Ученик

Ученикът, който се учи без желание, е като птица без криле. Саади

.. .всеки ученик, който работи в своята област, трябва да знае повече, отколкото знае в тази област неговият учител. Кой ще учи учителя, ако не неговият ученик. П. Л. Капица

Много съм научил от своите учители, още повече — от своите другари, но най-много – от своите ученици. ТАЛМУДА Виж още

Практика

И теорията става материална сила, щом овладее масите. Маркс

Наука без дела е мъртва. Ф. Беякън

Практиката винаги трябва да бъде изградена на добра теория. Леонардо Да Винчи

Суха е, приятелю, теорията, но вечнозелено е дървото на живота. Гьоте

За да се приложи на практика мисълта, извлечена от книга, понякога е нужна не по-малка изобретателност от тази на автора. Стендал

Науката има две главни и основни цели: да предвижда и да бъде полезна. Д. П. Менделеев

Науката е не само знание, но и съзнание, т. е. умение да се използува знанието, както трябва. В. О. Ключевски

Животът поставя цели на науката: науката осветява пътя на живота. Ст. Михлиловски

 

 

Онзи, който се води от правилото да проверява делото с мисъл, а мисълта с дело, той не може да греши, а ако сгреши, то скоро ще намери правилния път. Виж още

Учители

Нашите врагове за нашите най-големи учители

Учителят и дървото се познават по плодовете. Украинска

За да бъдеш добър преподавател, необходимо е да обичаш това, което преподаваш, и тези, на които преподаваш. В. О. Ключевски

Първо се научи, после учи. Латинска

Думата е дадена на преподавателите не за да приспиват своята мисъл, а за

да събуждат чуждата. B. О. Ключевск

Светлината на лампата е от маслото, знанията на ученика — от учителя. Монголска

Задачата на учителя е да отваря вратите, а не да пробутва през тях учениците.

Учителят трябва да бъде търпелив като вол, добър като агне и телесно здрав като битолски просяк. Хр. Ботев

Няма пари, с които бихме могли да оценим добрия учител. М. Лутер

Лошият учител поднася истината, добрият учи да я намират. Виж още

Учене

Ние живеем, ние се учим

На това, което знаеш, научи и другите: каквото не знаеш, научи от другите. Грузинска

Учи се от всички. Арабска

Човек се учи, докато умре, и пак остава ненаучен. Българска

Хитрите хора презират учението, простите се прекланят пред него, мъдрите го използуват.

Учението прави човека. Демокрит

Плачи, ако трябва, за да се научиш; по-късно ще се смееш. Испанска

Докато си жив, учи. Не очаквай старостта да донесе със себе си мъдростта. Тайната на вечната младост е да се учи всеки ден нещо ново. Солон

Единствено само учението може да запълни всяка минута от живота

Великото изкуство да се научи много е да се започне с малко. Джон Лок

Учението значи да си близък до познанието. Конфуцип

По-добре да се учиш късно, отколкото никога. Виж още

Учени

Царя почитат само в неговата страна, учения — навсякъде. Древноиндипска

От десет хиляди професии най-високата е професията на учения. Китайска

Един ден на учения е по-полезен от целия живот на невежия. Арабска

Учен без дела е като облак без дъжд. Арабска

От добрия човек ще остане добро име, от учения — писмена.

Украса на планината са дърветата, украса на държавата — учените. Монголска

Истинският учен винаги ще бъде просто човек и човечество го с уважение

ще му се поклони. А. Херцеи

Книжната ученост е украшение, а не основа. Монтен

Новакът приема тъмното за дълбоко, дивото за мощно, неопределеното за безкрайно, безсмисленото за свръхчувствено. Шилер

По-голямата ученост не означава по-голяма мъдрост. Монтен

Някои учени приличат на касиери в банка: държат в себе си ключове от грамадни богатства, но тези богатства не им принадлежат. Виж още

Училище

Възпитание и само възпитание — ето целта на училището. Песталоци

След хляба най-важното за народа е училището. Ж. Д антон

Университетът трябва да бъде място за светлина, свобода и учение. Б. Д израел и Виж още

Опит и факти

Опитът е единственият извор на човешкото познание. Клод Бернар

Един факт оспорва авторитета на сто философи. А. Грюн

Теорията е пълководец, експериментите – войници. Леонардо Да Винчи

Там, гдето свидетелствуват фактите, защо са необходими думи? Цицерон

Нищо не съдействува на дейността така, както методът. Стърфил

Опитът е дете на мисълта, а мисълта е дете на действието. Ние не можем

да изучим хората от книги. Б. Дизраели

Глупаво и фатално е да игнорираме фактите, които не са по вкуса ни. Дж. Тиндал

Хубавите теории често биват убивани от малките грозни факти. Томас Хъксли

Наблюдението събира това, което му предлага природата, а опитът взема

от природата онова, което иска. И. П. Павлов

Съществува само един заместител на въображението — опитът. Дж. Берджес

Човек живее 75% със своята фантазия и само 25 % с фактите – това е неговата сила и слабост. Виж още

Образование

Ограниченият ум на глупака превръща философията в глупост, науката в суеверие и изкуството в педантизъм. Този триъгълник от грешки се нарича образование. Б. Шоу

Образованието трябва да бъде образование не само на ума, но и на душата

и тялото.

Дълъг, непряк и много често мъчителен процес е прерастването на средното и висшето образование в култура.

Всяко истинско образование се придобива само по пътя на самообразованието.

Образование е – да знаеш къде (в коя книга) ще намериш това, което ти е

нужно.

Образованието е гост, умът — стопанин. Абхазка

Образованието е съкровище, трудът – ключ към него. П. Буаст

И така, ако имаш разум, учи нещо, понеже разум без учение е тяло без дреха или човек без лице, понеже е казано: образованието е лице на разума. Виж още

1 2