На птичката се радвай отдалече

Протегнеш ли ръка — ще отлети.

Така ли мислиш?

Ето —

пада вечер.

Защо не приближиш до нея ти.

Небето е заключено и черно

и тежко диша влажната земя.

Простри ръка.

Тя чака и трепери

да е на топло, да не е сама.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.