Малкото момиче

вече е голямо.

На моята майка

вече казва „мамо“.

Вече все по-рядко

гали ни тревата,

топлят “ни звездите,

свети ни луната.

Вече все по-често

смятаме монети,

печката ни топли,

крушката ни свети.

Знак това е — казват —

любовта отлита.

Вярно е.

Тя иска

всичко да изпита.

Тя лети надолу,

слиза на земята,

за да си послужи

малко и с краката.

Но каквато ще да е

нейната позиция —

любовта любов е,

птицата е птица.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.