Малкото момиче вече не е малко

Малкото момиче

ще заплаче с глас

ако някой каже,

че е още малко

малкото момиче.

 

А ако съм аз —

то ще се намръщи

и ще се разсърди,

и ще ме остави

посред пътя сам.

 

„Малкото момиче

вече е голямо“ —

ща не ща ще кажа

и ще се предам.

 

То ще се усмихне

и ще се зарадва,

лудо ще нагази

в гъстата трева.

„Късането — пише —

строго забранено!“

Но за него никак

не важи това.

 

То пред таз табела

ще откъсне цвете,

с него ще накичи

моя сив ревер

и ще тръгне с мене,

а след нас ще свирка

с дългата си свирка

милиционер.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.