Чудеса

Чудеса има там, където вярват в тях, и колкото повече вярват, толкова по-често стават.

Ако чудесата съществуваха, не биха били чудеса; чудото е само за това чудо, защото не става в действителност.

Познанието започва от почудата

Нищо не характеризира чудото по-добре от невъзможността да се обясни неговото действие с естествени причини.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.