Суеверия

Философията и медицината са направили от човек най-разумното от животните; гаданието – най-безумното; суеверието и деспотизмът — най-нещастното.

Суеверието е увереност, която не е основана на знанието.

Забележете, че епохите на най-големи суеверия са били винаги епохи на най-ужасни престъпления

Хора, попаднали под властта на суеверието, са способни само да преминават от едно заблуждение към друго.

Суеверието превръща човек в скот, фанатизмът прави от него див звяр, а деспотизмът – коварно животно.

Когато суеверието прониква в главата на народа, то оставя там запас от глупости за много столетия. П. Кулст

Суеверието е увереност, която не е основана на знанието.

Човек, оглупял от суеверие, е най-презреният от хората.

Суеверията са нашето най-тежко бреме

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.