Фанатизъм предубеждения

Фанатизмът намира  място само в  горещите ограничени  умове. П.  Буаст

Който иска да бъде човек, не бива да бъде Фанатик.  Емерсон

В името на порядъка фанатизмът е готов та внесе анархия.  В. О.  ключевски

Слепият фанатизъм на глупавия човек може да причини повече зло, отколкото общите усилия на двадесет мошеници.  Ф.  ГРИМ

Да доказваш на фанатик е така безполезно, както и да спориш с любовник за достойнствата на неговата любовница.  Волтер

Всеки човек, колкото и правдив и разумен да е, винаги е способен на предубеждения. Фенелон

Фанатизмът е винаги резултат на гонения. Наполеон

Отбягвайте фанатиците от всякакъв род, ако не желаете да им принесете в жертва своето мнение или се опасявате за своето спокойствие, а може би и за безопасността си.  П.  Буаст

 

В сайта на Мъдрисимо са събрани най-яките колекции от цитати, пътували векове наред във времето за да стигнат до на. Ако ти хрясва този сайт и искаш да предадеш нещо за неговото развитие е достатъчно да споделиш я някой форум, какви цитати с видял тук и да поставиш линк към този сайт или неготово име: Мъдрисимо или мъдри-мисли.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.