Любознателност

И на най-умния философ е трудно да отговаря  на глупави въпроси. Хилон

Всички хора по природа се стремят към знание. Аристотел

Който не пита за нищо, той няма да научи нищо. Т. Фулър

Любознателността   е   постоянна   неудовлетвореност   на   духа. Дж. Теялър

Любознателността е  суетност.   Най-често  ние  искаме  да  знаем   нещо,  за  да говорим за него. Паскал

За   великите и   благородни   умове   любознателността   е   първата   и   последна страст. С. Джонсън

Жаждата  за знание, както и жаждата за богатство, се усилва, колкото повече придобиваме. Л. Стерн

Човек се стреми  към  знание и  щом  у  него угасне жаждата за  знания, той престава да бъде човек. Ф. Напсен

Искаш ли да получиш умен отговор, питай умно. Гьоте

По-лесно  е  да  съдиш   за  човек  по  неговите  въпроси,  отколкото  по  отговорите му. Г. Леви

Най-ценното качество в живота е  вечно  младото любопитство, неутолено от годините и възраждащо се всяко утро. Р.  Ролан

Жаждата   за   знания   трябва   да   замести   жаждата  за   преклонения. И. А. Ефремов

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.