Предразсъдъци

Предразсъдъкът е рожба на невежеството. У. Хезлит

Най-опасното в предразсъдъците и пороците е това, че те се прикриват под маската на истина и добродетел. Бартелеми

Строго казано, старите предразсъдъци са винаги по-малко пагубни от новите: с течение на времето от честата употреба тe се шлифоват и стават почти безвредни. Анатол Франс

Когато се унищожават стари предразсъдъци, е необходима нова добродетел.

И най-дълбокото невежество не е толкова опасно, колкото лъжливите предразсъдъци.

Предразсъдъкът е мнение, което не се основава на разума. Волтер

Предразсъдъците и нещастната любов са две неща, едно от които с достатъчно да направи човека нещо съвсем различно от това, което е. Лесинг

Предразсъдъците в мненията са по-заразителни от предразсъдъците в интересите.

И най-великият човек не може безнаказано да оскърбява предразсъдъците на своя век. Шилер

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.