Лъжа Заблуда

Човешката душа с така устроена, че много по-лесно се пленява от лъжата, отколкото от истината. Еразъм Ротердамски

Нищо не е така прекрасно за очите, както истината за ума; нищо не така безобразие и непримиримо с разума, както лъжата. Джон Лок

Колко много са хората, предпочитащи приятната лъжа пред строгата истина. Дагесо

Обичай истината, но бъди снизходителен към заблуждението. Волт Е Р

Хиляди пътища водят към заблуждението, към истината – само един. Ж. Ж. Русо
Най-опасната лъжа е леко изопачената истина. Г. Лихтенберг

Една лъжа, вмъкнала се между истини, ги прави всичките съмнителни. П. Буаст

В края на краищата какво е лъжата? — Замаскирана истина. Баирон

Истината е заблуждение, което е траяло столетия. Заблуждението е истина, просъществувала само минута. К. Бьорне

Трябва да  казваме истината. .. поне от време на  време. Така ще можем да разчитаме, че ще ни повярват в деня, когато излъжем. Ж. Ренар

Една лъжа разваля хиляди истини.

Често повтаряната лъжа се приема за истина.

Не търси истината там, където се е родила лъжата.

Единственото наказание, на което трябва да се подлагат тези, които се заблуждават, е да се заставят да учат. Платон

Хората се заблуждават не затова, че не знаят, а защото си въобразяват, че знаят. Ж. Ж. РУСО

Нужен е цял том, за да се опровергае заблуждението на един ред. П. Буаст

Съдбоносната склонност на човечеството да престава да мисли по някакъв въпрос, когато той вече не оставя съмнения, с причината за половината заблуждения.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.