След дъжда

От всеки ъгъл я следя.

Върви уверена, засмяна

и облаците след дъжда

летят над нея като пяна.

 

И тя ли тъй ще отлети?

От изпит може би се връща

или във своите мечти

едно видение прегръща.

 

Усмихнат, мокър от дъжда,

забравям, че ще дойде есен.

Върви щастлива през града

самата моя малка песен.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.