Кажи

Прегърнах те високо  в планината

и в то миг през тънкото ти рамо

видях да се прегръщат други двама

високо нейде в синьото небе,

приличащи на тебе и на мене,

незнайни като нас, неповторими.

 

Какво е туй, кажи ми?

 

Извиках твойто име в планината,

извика мойто над скалите,

горе,

а там, в небето, ехо ги повтори,

приличащо на тебе и на мене,

там друг, с гласа ми, каза твойто име,

там друга ме нарече пак любими.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.