Добри са хората, добри са

Добри са хората, добри са.

Един ли тъмни доноси написа,

че си била при мен,

а не при него?

Добри са хората, добри са.

Един ли твоя тъжен дом ориса,

че търсиш топлина

под моята стряха,

а другаде гори дори камина?

Добри са хората, добри са.

Един ли с мръсна клюка те прониза,

да сипеш в чаша

капката отрова

или да скочиш нощем от прозорец?

Добри са хората, добри са.

Ще викат след години те:

—    Върни се!

На твоята осъждана любов

Ще вдигнем паметник голям и нов

Защото ще започне да ми липсва

Добри са хората,

добри са.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.