А ти ме молиш

От всички поздрави ще ти донеса

Ако се завърна тук от юг

От старите приятели

от новите врагове

от пеещите птици

от враните грабливи

от чакащите ни звезди

от раните ни живи

от неотровената подир нас роса

От всички поздрави ще ти донеса

А ти ме молиш за листо от кестен

 

Едничко то ти спомняло сега

за моята ръка  голяма.

подадена на теб преди години

до южна планина.

до влюбен кестен.

Тогава, казваш,

аз съм бил по-честен,

тогава, под добрите небеса.

От всички поздрави ще ти донеса

А та ме молиш за листо от кестен.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.