Листа

Тези дребни зелени листа

са словата, които чета

в тази знойна и тежка природа.

 

Те растат във лазура, трептят

под веслата на вятър, на път

безнадежден и неизброден.

 

Колко сила във ясния стил!

Кой е онзи, така опростил

любовта, що неспирно излита

да задържа земя и небе?

 

И листо след листото гребе

и над твоите къдри запитва.

 

Автор: Иван Хаджихристов

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.