Гребец

Като само дете под тая синя власт

постой, постой, душа, гребец на моя час!

 

През всичките ми дни — от тоя светъл бряг,

край сини глъбини, до къщния ми праг —

 

не спираш ти, любов! И виждах аз, че днес,

когато теб те няма, за мене няма вест,

 

нито живот и блян, нито дори съдба.

И чакам те заслушан, и падам, и скърбя.

 

Автор: Иван Хаджихристов

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.