Идейност в изкуството

Намерете преди всичко идеята; с нея ще намерите и стила.

Там, където има живот и правда, там има и идеи.

Търсят идеи у себе си, когато трябва да ги търсят около себе си.

Във всяко истинско музикално произведение има идея.

Безидейността убива другите.

Великото изкуство внедрява в хората прекрасни идеи, които го учат да жертвува всичко за щастието на човешкия род.

Всяко произведение има своята цена, ако крие в себе си идея.

Най-великият художник е този, който е въплътил в своите творби най-много и най-велики идеи.

Мъртво е художественото произведение…, ако то не е въпрос или отговор на въпрос.

Неяснотата в мирогледа е толкова важен недостатък, че свежда цялата творческа дейност на художника до нула.

Там, където няма големи идеи, няма и жизнена правда.

Аз искам да имам идея, преди да започна нещо.

Изкуството без идеи става изкуствено и формално.

Идеята и нейното въплъщение трябва да се пораждат едновременно я неразделно едно от друго.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.