Изкуството

Задачата на изкуството е да вълнува сърцата. Хелвеция

Правилата водят изкуството към рутина. Дидро

Би трябвало изкуството да помага на природата, а тяхното пълно съчетаване е висше съвършенство. Болло

За мен би било досадно, ако доставях на хората само удоволствия. Моята цел с на ги направя по-добри. Г. Ф. Хеидел

Самото изкуство трябва да ни освободи от правилата на изкуството. Молиер

Простота, правдивост и естественост — ето трите велики принципа на прекрасното във всички произведения на изкуството. К. Глук

Художникът трябва да начертае своя план с огън, но да го изпълни с хладнокръвие. П. Виикелман

Няма истински живот без изкуство. Еврипид

Можеш да бъдеш учен с учените, но с художниците трябва да бъдеш поет.

Изкуството с лъжа, но тази лъжа ни учи как да постигнем истината. Ппклсо

Във всички видове изкуства е необходимо да изпитваш само онези чувства, които искаш да събудиш у другите.

Надеждата за лесна печалба не е създала още нито един художник, но е погубила много. В. Олстон

Ние също така създаваме изкуства, които служат отчасти за жизнена необходимост, а отчасти за наслада. Цицерон

Изкуството — това е самият живот и то не познава смъртта. Оскар Уаилд

Да внесем изкуство в занаятчийството, но да не допускаме никога занаятчийството да надзърне в изкуството. А. Бурновил

Животът е кратък, изкуството — вечно.

В изкуството да разбираш значи да умееш. А. М. Пазовски

На малцина е дадена способността не само да чувствуват, но и да изразяват своите чувства. Т. Салвин

Изкуството е догадка за това, което науката още не познава. Е. Кротки

Никаква природа не отстъпва на изкуството, защото изкуствата само подражават на една или друга природа. Млрк Aврелий

Свобода и прогрес — ето целта на изкуството. Бетховен

Изкуството е посредник на това, което не може да се изкаже. Гьоте

Илюзията в изкуството е следствие на правдоподобието. Ж. Мармонтел

Изкуството заслужава почит и любов само ако е наистина човечно. Ромеи Ролан

Изкуството ако не е хлябът, то е виното на живота. Ж. П. Рихтер

Няма отечествено изкуство или отечествена наука. И изкуството, и науката принадлежат еднакво на целия свят: те могат да се развиват само посредством всеобщия обмен на идеи между съвременниците. Гьоте

Призванието на художника е да хвърля светлина в дълбочината на човешкото сърце. Р. Шума II

Изкуството е мед, хранещ човешките души, събран на крилете на лишенията и труда. Т. Драязър

Изкуството може да преживее времена на упадък, но то е вечно, както самият живот. Ф. И. Шаляпии

Изкуството не е постигнало своята задача, ако се ограничава само с това да очарова хората, без да предизвиква в също ю време въодушевление от всичко, което съставлява величието на живота. Дж. Реянолдс

Природата е вечен образец на изкуството, а най-великото благородно явление в природата е човекът. В. Г. Белински

Художникът е детето, за което приказката разказва, че всяка негова сълза се превръща в елмаз. Злата мащеха — животът, немилостиво бие това дете, за да изплаче колкото може повече елмази. Хапне

Умейте да обичате изкуството в себе си, а не себе си в изкуството. К- С. Станиславски

Изкуството е доказателство, което се потвърждава от природата.

Човешката душа е свързващото звено между изкуството и природата. Ф. Лист

В изкуството умът трябва да бъде съюз с фантазията. И. Л. Гончдров

И изкуството е продукт на социалния живот. Р. Вагнер

Много неща са необходими за изкуството, но най-важното от всички е огън! Л. Н. Толстоя

Над действително прекрасното в изкуството времето е безсилно. А. Н. Серов

Изкуството изисква или уединение, или нужда, или страст. В парникова атмосфера то бързо увяхва. То е цвете, което расте сред скалите и се нуждае от суров вятър и груба почва. Д. Дюма-Син

Изкуството е средство за общуване с хората, а не цел. П. С. Мусоргски

Художникът трябва да се грижи произведенията му да заслужат признание, а не да го търси сам. М. Ебнер-Ешенбах

Музите са много ревниви и не обичат служителите им да разделят с други своята привързаност. Н. С. Лесков

Докато изкуството си остава козметичен салон на нашата цивилизация, и изкуството, и цивилизацията се намират в опасност.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.