Публика Ценители Художествен вкус

И изкуството има враг — неговото име е невежество.

Ако искаш да се наслаждаваш на изкуството, трябва да бъдеш художествено образован човек.

Съвременниците обсипват с похвали, потомците раздават правосъдие.

… не е изтъкнат човек оня, който по-охотно угажда на глупците, отколкото на собственото си призвание.

За художниците се съди добре само когато вече ги няма.

Няма друго средство да отмъстим на публиката, освен като я накараме да ни ръкопляска.

Публиката обича да се отнасят с нея, както с жените: трябва да й се говори само това, което й харесва и й е приятно да слуша.

Истинският ценител на изкуството никога не извежда правила от своя личен вкус, а ще се постарае да изгради своя вкус по правилата, които изисква природата на нещата.

Да се разкриват публично е свойствено на търсещите показното, а те подменят същинското с правидното.

Ако твоята творба не се поправи на познавача, това е лош признак; ако бъде удостоена с похвалите на невежите, трябва да я изхвърлиш съвсем.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.