Култура

Култура — това е онова, което остава, когато всичко е забравено.

Онзи, който мисли, че културата е сбор от зазубрени формули, няма високо мнение за нея.

Понятието за култура е много широко –  от миенето на лицето до последните висоти на човешката мисъл.

Този, който сам не е културен, не може да бъде носител на култура в средата ма населението.

Народното материално повдигане не е цел, стремежът към него е стремеж към условия за нещо по-високо. И една материална култура не служи за нищо, щом не е условие за реализиране на духовни цели.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.