Мярка в изкуството

Форма и съдържание. Художествена мярка в изкуството

Макар някои, отстъпващи от мярката предмети и да предизвикват удивление, все пак не всички те са приятни.

Там, където няма форма, няма и идеи…

Тежко на оня, който в любовта и в изкуството казва всичко.

Главното изискване за всяко изкуство е чувството за мярка.

Форма без съдържание е звънец, който не звъни.

Считам съразмеримите предмети за най-красиви.

Художествеността се изразява в съответствието на формата с идеите.

Необходимо е всеки да проявява умереност в работата си.

Своеобразието в изразяването е алфата и омегата на всяко изкуство.

Само конкретна идея може да се въплъти в конкретна художествена форма.

Крупните произведения на изкуството се ценят не толкова по силата на непосредственото творчество, проявено в тях, колкото по съвършенството на формата, в която е излята тази сила.

Зад изящните форми, зад прелестните черти трябва душа. Душа в художественото произведение, душа в човешкия образ.

Дълбоката идея става внушителна само в съвършената форма.

Художественото произведение най-първо се цени за своята вътрешна стойност и хармония, т. е. единството на формата със съдържанието…

Колкото е по-възвишена идеята, която художникът избира като водеща, колкото повече се издига неговото чувство над посредствеността, толкова повече е необходимо тези идеи и чувства да бъдат въплътени в прекрасна и съвършена форма.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.