Човекът вземал от сърцето сила

Човекът вземал от сърцето сила,

и сила давал на орела той,

да стигне планината звездокрила,

където няма никога покой.

 

Ти — беломъко моя, песен къса,

за тази откровеност ми прости.

Аз песни, песни непознати късах,

нагоре твойта песен да лети.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.