Завръщане

Дори да бъда безнадеждно лош,

аз искам дъжд предишен да ни плиска,

да плача през една голяма нощ,

защото пак един до друг ни иска.

 

Дори да свършват стъпките добри,

издухани назад от ветровете,

аз искам от предишните гори

една сълза предишна да ни свети.

Дори да няма вече за какво

да пея аз или насън да стена,

аз искам от предишното дърво

едно листо да зашуми над мене.

 

Дори да си отива всеки миг,

за който съм изминал път не лесен,

аз искам да остане само вик,

но нека бъде вик от твоя песен.

 

Дори далече в мене да боли

сърцето ми, което в огън бие,

аз искам сняг предишен да вали

и под едно дърво да ни покрие.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.