Погалиш някъде едно дръвче

Погалиш някъде едно дръвче,

и аз прегърна тънките му клони.

Преминеш ти през моето градче,

и то звездите си над мен отрони.

 

Докоснеш с длани скритата луна,

и тя над моите коси изгрява.

Все тъй ли ще те търся, светлина,

по въглена? Аз чакам днес жарава

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.