Нека вятър в песните ми свети

Нека вятър в песните ми свети,

нека ме разкъсва той на две.

Може да отричат стиховете,

преживели много грехове.

 

Може да отричат в нощ неделна,

че не сме момиче и момче.

Само тази среща неразделна

кой ще може днес да отрече?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.