Погледна ли напред — откривам огън

Погледна ли напред — откривам огън,

погледна ли назад — дочувам зов.

Дотука взехме радост и тревога,

непостижими в своята любов.

 

Едни за нея ни дариха завист,

а други — закъснелите цветя.

А туй, което с тебе ще оставим,

дано намерят утре в песента.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.