Да беше като в песните старинни

Да беше като в песните старинни,

изплакани под някой връх зелен,

запалил бих високата ти къща,

останала без дом, да тръгнеш с мен.

 

Сега е друго. Ще издигнат нова

и аз какво от туй ще разбера?

Остава ми сега едничко само —

наблизо спрял, за тебе да горя

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.