Завърна ли се при гората честа

Завърна ли се при гората честа,

един обред при сватбите следя —

преди да влезе в къщата невеста,

пред нея плисват стомна със вода.

 

Да тръгне по водата — надалеко,

една любов, по-силна отпреди.

… Пред тебе плиснах лунната пътека,

да бъдат твои всичките звезди.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.