Голямата ти снимка нощем грее

Голямата ти снимка нощем грее

над моя свят от тъмната стена.

Понеже повече при мен живее,

навярно ще ми стане тя жена.

 

Започва с мене да говори често.

И някой ден, помислила сама,

че идваш ти оттук да я изместиш,

тя няма да те пусне у дома.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.