Обсипват някъде момиче с жито

Обсипват някъде момиче с жито,

когато през полето си върви,

да стане като него тя — честита,

да люшне клас над утринни треви.

 

И тази мъдрост няма да изчезне.

Ела наблизо, както отпреди.

Да бъде твоята пътека звездна,

аз тебе те обсипвам със звезди.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.