Четене

четене

Хората престават да мислят, когато престанат да четат. Дидро

Както тези, които ядат твърде много., не са по-здрави от тези, които вземат от храната само най-необходимото, така и истински учени биват не тези, които четат много, а тези, които четат полезното. Аристип

Търсете хора, разговорът с  които  би струвал  колкото хубава  книга,  и  книги,  четенето на  които би струвало,  колкото разговор с философи. П. Буаст

 Четенето прави човека знаещ, беседата – находчив, а навикът да записва – точен.

Ф. Бейкън

 Има твърде много хора, които четат само за да не мислят. Г. Лихтенберг

 Някои книги не изискват от читателя никакво мислене по простата причина, че са били написани по същия начин. Ч. Колтон

 Необходимо е с  всички мерки да  се  избави човечеството от четенето на лоши, ненужни книги. С. И. Вавилов

 Да четеш значи да прилагаш в живота прочетеното. А. Дистервег

 Животът е много кратък, свободните часове – твърде малко, а ние не бива да губим нито един от тях за четене на малоценни книги. Дж. Ръскин

 В наше  време хората четат твърде много, това им  пречи да бъдат мъдри. Оскар Уайлд

 В  общата картина  на  цивилизацията  мястото на  всеки  народ се определя от количеството книги, които той прочита. Е. Лабуле

 Четенето е най-доброто учение. А. С. Пушкин

 Говори не за това, което си прочел, а за това, което си разбрал. Азербайджанска

 Любовта към книгите е гордостта и славата на моя живот  не бих я сменил за всичките съкровища на Индия. Моята библиотека е основата на моите  произведения, най-добрият комфорт на моя живот. Е. Ги Бон

 Някога  редкостта  на  книгите е пречила  на  успехите  на  знанието;  сега   тяхното   изобилие  отклонява   от  разума,  задържа  собственото мислене. К. ВЕБЕР

 Може да се състави вярна представа за ума и характера на човек, като се прегледа неговата библиотека. Л. Блан

 … Ние можем, седейки в своята библиотека, да бъдем в същото време по всички части на земята. Дж. Лебок

 От всички преимущества, с които се ползуваме в нашия век, за нито едно може би не трябва да бъдем така благодарни, както за общодостъпността на книгите. Дж. Лебок

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.