Език Слово

Език словоСловото е пълководец на човешката сила. В. Маяковски

Каквато дума кажеш, такава ще получиш в отговор. Омир

 Думата лекува гнева. Есхил

Словото е сянката на делото. Демокрит

Истинските думи не са приятни, приятните думи не са истински. Лао Цзи

Няма нищо по-силно от думите. Менандър

Нашето ухо е като предверия: ако думите влизат в него, както им падне, в безпорядък, едва ли ще проникнат във вътрешните покои, т.е. в разума на сърцето. Квинтилиан

Веднъж изпусната думата не се връща назад. Хораций

Както листата в се изменят заедно с годините, а старите отлитат, така са и думите в езика. Те като остареят загиват, а новите отново родени, ще разцъфнат и укрепнат. Хораций

Силата на словото се състои в умението да се изрази много с малко думи. Плутарх

Думите които идват от сърцето винаги достигат до сърцето. Низами

Където думите са малко там тежат. Шекспир

Езикът е най-опасното оръжие. Рана от меч зараства, отколкото рана от дума. П. Калдерон

Опитът твърде често ни учи че хората над нищо не са така малко властни както над своя език. Б. Спиноза

Както може да се разпознае човек по обществото, в което се движи, така може да се съди за него по езика с който се изразява. Джонатан Суифт

Когато човек няма друго намерение освен да каже истината, достатъчни са му няколко думи. Р. Стил

Думите приличат на листа: дървото което ги дава в изобилие, ражда твърде малко плодове. А. Пол

Да знаеш много езици значи да има много ключове за една брава. Волтер

Езиците са се обогатили с необходимите думи  само дотолкова, доколкото се обогатявали с идеи. Ж. Бернарден Де Дьо Сен Пиер

Лошо употребените думи причиняват колкова занлужденияколкото и невежество. В. Буаст

Думите са единственото нещо което ще живее вечно. У. Хазлит

Силата на словото е безпределна. Е. Жирарден

Където не е загинало словото, там и делото още не е загинало.  Херцен

Езикът е толкова стар колкото и съзнанието. Маркс

На света няма нищо по-силно … и по-безсилно от словото. Херцен

Думата не едума а далечно и слабо ехо на мисълта. Г. Флобер

Колкото е по-прекрасна мисълта, толкова е по-звучна фразата. Г. Флобер

Който не може да овладее напълно собствения си език, няма да овладее и чуждия. Б. Шоу

Думите трябва да бъдат само дрехи на мислите, точно по мярка. Ж. Ренар

От чуждите езици трябва да се вземат само тези думи които не ни достигат. А. Каре

Думите ни имат крила, но често летят не в посоката в която желаем. Дж. Елиот

Бащата на думите е умът, а майката – езикът. Калмикска мисъл

Ако си човек победи ме със слово. Каракалпакска мисъл

Не хаби думи за онзи, с който е безполезно да се говори. Корейска мисъл

Думите трябва да се мерят, а не броят. Словенска

Който има език, до Рим стига. Френска

Казаната дума става чужда. Хинди

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.