Говорене. Разговор

Говорене разговор

Да не говориш с човека с който можеш да говориш, значи да изгубиш човека; да говориш с човека с който не бива да говориш, значи да губиш думите си. Умния човек не губи нито човека, нито думите си. Конфуций

 Който говори много все ще каже нещо което не трябва да казва. Конфуций

 Едно е да говориш много други е да кажеш нещо. Софокъл

Мъдрия говори защото има нещо за казване, а други хора, само за да качат нещо. Платон

Преди да кажеш нещо на други хора кажи го на себе си. Сенека

Който не умее да мълчи той не е способен и да говори. Сенека

Или колкото може по кратко, или колкото може по приятно. Плутарх

Ако не умееш да говориш научи се да слушаш. Публий Помпоний

Не говори винаги каквото знаеш, а знай винаги какво говориш. Клавдий

Първо мисли и после говори. Но спри преди да ти кажат достатъчно. Саади

Словото принадлежи наполовина на този, който говори и наполовина на този който слуша. Монтен

Отличителния белег на големия ум е, че казва много с малко думи. Ларошфуко

Това ми писмо излезе малко дълго, защото не ми стигна времето да го направя по-късо. Паскал

Често неяснотата произлиза толкова от многословието, колкото и от излишната краткост. Ж. Д’Аламбер

Ако помислиш два пъти вместо да кажеш веднъж, ще го кажеш два пъти по-добре. Т. Пейн

Говори с убеждение, думите и влиянието върху слушателите ще дойдат само по себе си. Гьоте

Изкуството да се слуша е почти равносилно на изкуството да се говори. П. Буаст

Който говори – сее; който слуша – жъни.

 Говори малко за това което знаеш и никак за онова което не знаеш. И. Санди Карно

На това което се говори се вярва, а което често се повтаря скоро става досадно. Ф. Миле

 Два пъти помисли, веднъж кажи. Азърбайджанска мисъл

Мълчанието е по-добро от думите. Древноиндийска мисъл

Ако знаеш говори – ако не знаеш слушай. Арабска мисъл

Знай много, а говори малко. Италианка мисъл

 Бързо отваряй очи бавно отваряй уста. Китайска мисъл

 Не гледай кой говори, а слушай какво казва. Таджийска мисъл

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.