Красноречие. Реторика

Където говори законът, там ораторът мълчи. Хилон

Красноречието е изкуството да управляваш умовете. Платон

Истински красноречив е онзи, който за обикновените предмети се изразява просто, за великите – възвишено, а за средните – с умереност. Цицерон

Силата на духа и страстта правят хората красноречиви. Квинтилиан

Предпазливостта в думите е най-висшето красноречие. Ф. Бейкън

Да говорим на място е по- добре от колкото да говорим красноречиво. Грациан

Истинското красноречие е в умението да се каже всичко, което не необходимо и не повече от колкото е необходимо. Ларошфуко

Истината не се нуждае от красноречие. А. Поп

Красноречието е цар на света. Монтескьо

В изкуството да се говори не е трудно да се каже много, а да се каже малко. И. Винкелман

Красноречието е вечен израз на истинското чувство. Ж. Л’арп

Цялото ораторско изкуство е в това да бъдем страстни. О. Мирабо

Изворът на красноречието е в сърцата. Джон Стюарт Мил

За да бъди ясен отговорът трябва да бъде откровен. В. О. Ключевски

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.