Философия

Ако аз видях по-далеч от другите, то е защото стоях на върху раменете на гиганти. Нютон

Във всяко нещо трябва да се стремим към това което още никой не е видял и на което още никой не е мислил. Волтер

Човек трябва да вярва че непонятното може да се разбере, иначе той не би започнал да размишлява за него. Гьоте

Не може да има отделно съществуване, всичко участва във всичко.

Ограничените хора вярват в случайността, силните в причината и следствието. Емердон

Не съзнанието на хората определя тяхното битие, а обратно тяхното обществено битие определя съзнанието им. Маркс

Истинското познание е познание чрез причина. Ф. Бейкън

Народите ще бъдат добре когато истинските философи станат царе, или когато царете станат истински философи. Платон

Да отричаш това което съществува и да обясняваш това което го няма, е мания обща за философите на всички векове. Е. Кондиляк

Истинския философ е този, който без да се хвали притежава тази мъдрост, с която се хвалят другите без да я притежават. Даламбер

Истинската философия е най-висш израз на здравия разум. В. Кузен

В наше време няма философи, а само професори по  философия. Х. Торо

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.