Мъдрост

Мъдър е не тоз който знае всичко, а тоз който знае нужното. Есхил

Колкото по стар ставам, толкова по-малко вярвам на известната фраза, че мъдростта идва с годините. Х. Менкен (цитати)

Мъдростта – това е умението да разбереш кога трябва да спреш. Гьоте

Достатъчно е живял тоз, който е доживял до мъдрост. Сенека

Мъдростта на един ум не се измерва по струпаните от него знания, а по способността му да открива нови истини.

Мъдростта се крие само в истината. Гьоте

Голямата мъдрост е придружена винаги и то голямо недоволство: който увеличава своето знание, той увеличава и своето страдание. Соломон

Мъдрия човек не прави на другите това което не би желал да правят нему. Конфуций

Не могат да бъдат достойни нито изкуството нито мъдростта, ако не се учим на тях. Демокрит

От мъдрстта израстват израстват 3 плода: добре да се мисли, добре да се говори, правилно да се действа. Демокрит

Пред мъдрия човек стои отворен целия свят. Защото отечеството на великата душа е цялата вселена. Демокрит

Не е достатъчно да овладееш премъдростта, необходимо е да умеем да я използваме. Цицерон

Ако мъдростта ми би била предложена при условие, че ще се затворя в себе си и няма да давам от нея нищо на другите, аз бих я отхвърлил. Сенека

.. в Свещеното писание е казано че източника на мъдростта е в страха Божи, а аз си го представям в човекобоязънта. Шамфал

Най-висшата мъдрост е да бъдеш постоянен в решенията си. С. Сегюр – Някой уважава един ден повече от друг ден; а друг човек уважава всеки ден еднакво. Всеки да бъде напълно уверен в своя ум. Библия Римляни 14:5

Ако си мъдър дължиш го на себе си, ако си велик – на щастието. Е. Булвер-литон

Умния човек е съд мъдрия – извор.  У. Олджер

Изкуството да бъдем мъдри се състои в умението да знам на какво не трябва да обръщаме внимание. У. Джеймз

В много мъдрост – много печал. Библията

Пословицата е запазена отломка от древната философия. Аристотел

Пословицата е кратко изречение основано на дълъг опит. Сервантес

Мъдрецът е известен със знанията си, а не с произхода си. Асирийски мисли

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.