Начин на мислене. Мисъл

За хората трябва да се съди не по техните възгледи, а по това какво правят от тези възгледи. Г. Лихтенберг (цитати)

Който се бои от нападки в своите убеждения, сам се съмнява в тях. У. Филипс (цитати)

Най-важната задача на цивилизацията е да научим човек да мисли. Едисон

Величието на човека е в мисълта. Паскал

Мисли като малцина, говори като мнозина. Грациан.

Който ясно мисли, ясно се изразява. Боало

Ние по-охотно признаваме своите грешки в поведението, от колкото в мисленето. Гьоте

Човек е човек само благодарение на мисленето. П. Буаст

Всичко каквото казвам и пиша мисля; но не пиша и не казвам всичко, каквото мисля. И.Кант

Мисли винаги за нещо възвишено. Клеобул

Истинското огледало на нашия начин на мислене е нашия живот. Монтен

Да виждаш и да чувстваш значи да съществуваш, да размишляваш значи да живееш. Шекспир

Мисля – значи съществувам. Декарт

Едва ли има нещо по-необходимо за спокойния живот и за успехите на всяко едно дело, от умението на човека да владее своите мисли. Джон Лок

Ако мислиш два пъти, преди да кажеш един път, ще го кажеш два пъти по добре. Т. Пейн

Човек когато мисли, той се съмнява; когато действува е уверен. Анатол Франс

Където е силна мисълта, там и делото е пълно със сила. Уилям Шекспир

Великите мисли не се раждат толкова от велик ум, колкото от велико чувство. Достоевски

Слепотата на мисълта е по-лоша от слепотата на очите.  Какска народна мъдрост

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.