Мъдрост мисъл ум

Мъдрост

Мъдър е не тоз който знае всичко, а тоз който знае нужното. Есхил

Колкото по стар ставам, толкова по-малко вярвам на известната фраза, че мъдростта идва с годините. Х. Менкен (цитати)

Мъдростта – това е умението да разбереш кога трябва да спреш. Гьоте

Достатъчно е живял тоз, който е доживял до мъдрост. Сенека

Мъдростта на един ум не се измерва по струпаните от него знания, а по способността му да открива нови истини.

Мъдростта се крие само в истината. Гьоте

Голямата мъдрост е придружена винаги и то голямо недоволство: който увеличава своето знание, той увеличава и своето страдание. Соломон

Мъдрия човек не прави на другите това което не би желал да правят нему. Конфуций

Не могат да бъдат достойни нито изкуството нито мъдростта, ако не се учим на тях. Виж още

Ум – Мъдрост, мисъл, ум

 ум-алберт-айнщайн

Искаш ли да бъдеш умен, научи се да питаш разумно, да слушаш внимателно, да отговаряш спокойно и да престанеш да говориш, когато няма повече какво да кажеш. Й.Лаветер

 

 ум

 

Великите мисли идват в главата на човека толкова рядко че никак не е трудно да се запомнят. Алберт Айнщайн

Здравия разсъдък вижда само един път и тръгва по него; умът вижда десетки и не знае  кой да избере. П. Буаст

Умът се изразява единствено в здравия смисъл. Александър Хамилтън

Великите умове… опровергават грубите заблуди и илюзии на своето време. Л. Люисон.

 

ум-мислене

 

От ум до разум има много по голямо разстояние от колкото предполагате. Наполеон

Мисълта изразена в слово, живее вечно. У. Хазлит

Човешкия ум има 3 ключа които отключват всичко – знание, мисъл въображение – всичко е в тях. Виж още

Начин на мислене. Мисъл

За хората трябва да се съди не по техните възгледи, а по това какво правят от тези възгледи. Г. Лихтенберг (цитати)

Който се бои от нападки в своите убеждения, сам се съмнява в тях. У. Филипс (цитати)

Най-важната задача на цивилизацията е да научим човек да мисли. Едисон

Величието на човека е в мисълта. Паскал

Мисли като малцина, говори като мнозина. Грациан.

Който ясно мисли, ясно се изразява. Боало

Ние по-охотно признаваме своите грешки в поведението, от колкото в мисленето. Гьоте

Човек е човек само благодарение на мисленето. П. Буаст

Всичко каквото казвам и пиша мисля; но не пиша и не казвам всичко, каквото мисля. И.Кант

Мисли винаги за нещо възвишено. Клеобул

Истинското огледало на нашия начин на мислене е нашия живот. Виж още

Философия

Ако аз видях по-далеч от другите, то е защото стоях на върху раменете на гиганти. Нютон

Във всяко нещо трябва да се стремим към това което още никой не е видял и на което още никой не е мислил. Волтер

Човек трябва да вярва че непонятното може да се разбере, иначе той не би започнал да размишлява за него. Гьоте

Не може да има отделно съществуване, всичко участва във всичко.

Ограничените хора вярват в случайността, силните в причината и следствието. Емердон

Не съзнанието на хората определя тяхното битие, а обратно тяхното обществено битие определя съзнанието им. Маркс

Истинското познание е познание чрез причина. Ф. Бейкън

Народите ще бъдат добре когато истинските философи станат царе, или когато царете станат истински философи. Платон

Да отричаш това което съществува и да обясняваш това което го няма, е мания обща за философите на всички векове. Виж още

Разум Памет Благоразумие

Разумът е даден на човека за да живее разумно, а не само да вижда че живее разумно. В. Г. Белински

Паметта за хората е най-тленният от паметниците.А. Вилмен

Разсъдъка е чист и ясен, затъмнява го бурята надигаща се от сърцето. К. Грабе

Човек има три пътя за да постъпи разумно: първият, най-благородният – размишлението, втория, най-лекия – подражанието, третият, най-горчивия – опитът. Конфуций

По-добре да бъдеш нещастен с разум, от колкото без разум. Епикур

Неразумното не може да бъде дълготрайно. Квинт Курций

Благоразумния човек трябва да върви по пътищата, по които са вървели великите личности, и да подражава на ония, които са превъзхождали другите, та по този начин ако не да се издигне дотолкова, че да се изравни с образците, то поне да напомня за тях. Виж още