Различни нужди – притчи

Един баща имал две дъщери. Едната била женена за градинар, а другата — за тухлар. Веднъж бащата отишъл при жената на градинаря и я попитал как върви животът.
— Всичко е наред — казала му тя. — Имам само едно желание: да завали силен дъжд, за да полее хубаво растенията на моя съпруг.
На следващия ден мъжът отишъл при другата си дъщеря. Попитал и нея как е семейният живот. Тя също била доволна и имала само едно желание: да не вали дъжд, за да могат тухлите на мъжа й да изсъхнат.
Бащата не казал нищо, само си помислил:
— Хората имат различни нужди, трудно е всички да бъдат доволни.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.