Големите камъни, притчи

Преподавател по естествени науки във висше училище искал да демонстрира на студентите си една теория.

Той взел буркан с широко гърло и сложил вътре няколко големи камъка.

После попитал студентите: „Пълен ли е бурканът?”, а всички в хор отвърнали: „Да!”

Преподавателят взел шепа чакъл и го изсипал в буркана. Дребните камъчета се наместили между големите. Отново попитал студентите: „Пълен ли е?”

Този път някои си замълчали, но мнозинството отговорили утвърдително.

Тогава преподавателят извадил пясък, изсипал го в буркана и попитал за трети път: „Пълен ли е?”

Сега повечето студенти решили да не отговарят, но останалите отново извикали: „Да!”

Накрая преподавателят донесъл чаша с вода и я изсипал в буркана, а тя попила в пясъка. В този момент преподавателят попитал:

— Какъв беше смисълът на този опит?

Един от умните му студенти вдигнал ръка и казал:

— Независимо колко цели си поставяте в живота, винаги има място за още една!

— Не — възразил преподавателят. — Смисълът е, че ако не сложите първо големите камъни, после те няма как да влязат вътре. Големите камъни са важните неща в живота ви: семейството, приятелите, личностното ви израстване. Ако изпълните живота си с дребни неща като чакъл, пясък и вода, няма да ви остане време за същественото.

И така, кои са „големите камъни” във вашия живот?

Да прекарвате време с децата, родителите, съпруга си? Да се запишете на семинар или курс, където да получите нова информация или възможност да се развивате? Да отделите време, за да си поставите нови цели или да прецените досегашния си напредък? Колко големи камъни сте успели да сложите в буркана на живота си? Или сте събрали в него твърде много пясък и не ви е останало никакво място за камъните?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.