Каубоят и магарето – притчи

Каубоят-магарето

Младият каубой Кени се преместил да живее в Тексас и купил от един фермер магаре за сто долара. Фермерът се съгласил да му достави магарето на следващия ден. В уреченото време той обаче се появил и му рекъл:

— Имам лоши новини, синко. Магарето умря.
—  Добре, значи ще ми върнеш парите — казал Кени.
— Не мога. Вече ги похарчих.
— Добре. Тогава ще ми донесеш умрялото магаре.
— Какво ще правиш с него? — зачудил се фермерът.
— Ще го разиграя на томбола.
— Не можеш да разиграеш на томбола мъртво магаре.
— Разбира се, че мога. Само гледай. Просто няма да кажа на никого, че магарето е умряло.
След месец фермерът видял Кени и го попитал:
— Какво стана с мъртвото магаре?
— Разиграх го на томбола. Продадох 500 билета по два долара и спечелих 998 долара.
— Никой ли не се оплака?
— Само печелившият. Затова му върнах двата долара, които беше дал за билета.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.