Есенни писма

До днес не ми написа нито ред,

но есента

на листи

неброими

изпраща ми писма като поет

със твоя почерк

и от твое име,

и с твои стъпки ме намират те,

и с твои пръсти по вратата чукат

и есента на глас ми ги чете,

като че ли и ти дошла си тука.

И засиява цялата земя.

И мога вече да посрещна зима.

Благословени есенни писма,

в които още лятна грейка има…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.